ClickCease
Close
Skip to content

Program Luni – Duminică 08.00 – 22.00

Politica privind Confidențialitatea Datelor Personale

1. Respectarea protecției datelor cu caracter personal

1.1 Pax Adviser SRL (Pax Adviser) acordă o mare importanță protecției adecvate a siguranței și confidențialității tuturor informațiilor personale ale clienților, ale partenerilor comerciali sau reprezentanților acestora, precum și ale angajaților.

1.2 Prin urmare, Pax Adviser se angajează pe deplin să respecte cerințele legislației aplicabile privind protecția datelor, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR), iar scopul prezentei Politici este să reliefeze practicile noastre generale privind procesarea informațiilor dvs. personale conform legii, în scopurile menționate mai jos, incluzând tipurile de informații pe care le colectăm, modul în care le folosim și le protejăm, și cum puteți corecta acest proces.

1.3 Pax Adviser prelucrează date personale în calitate de Operator, conform informațiilor prezentate în Secțiunea 2 de mai jos.

1.4. O mare parte din informațiile pe care Pax Adviser le procesează despre dvs. au fost furnizate direct de către dvs.; cu toate acestea, anumite informații pot proveni din alte surse externe cum ar fi partenerii noștri.

 

2. Tipurile de date personale procesate și scopurile și temeiurile în baza cărora procesăm/colectăm datele dvs. personale

Pax Adviser, în calitate de operator, poate procesa/colecta următoarele date cu caracter personal:

2.1. Datele personale ale clienților și/sau ale copiilor minori ai acestora, în următoarele scopuri:

(i) pentru procesarea cererilor de rambursare a costului biletului/biletelor de avion, de despăgubiri și/sau de compensații de la companiile aeriene, agenții de turism, societăți de asigurări;

(ii) financiar-contabile pentru desfășurarea relațiilor contractuale;

(iii) juridice – pentru a contracta servicii juridice pentru derularea acțiunilor de rambursare, obținerea compensațiilor și/sau a despăgubirilor necesare în fața instanțelor de judecată și pentru a ne respecta obligațiile legale.

2.2. Datele personale ale partenerilor de afaceri și ale reprezentanților/angajaților acestora, în scopul păstrării detaliilor de contact ale partenerilor contractuali ai Pax Adviser.

 

3. Modul în care putem procesa/colecta datele dvs. cu caracter personal

Pax Adviser colectează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate din momentul începerii relațiilor contractuale.

 

4. Tipurile de date cu caracter personal pe care le-am putea, eventual, colecta/procesa

4.1 Pentru scopurile menționate mai sus la punctul 2.1., Pax Adviser colectează și/sau procesează următoarele categorii de date cu privire la clienții și/sau copiii minori ai acestora: Nume și prenume, Nume și prenume părinți (în cazul copiilor minori), Data nașterii, Adresa, Informații privind Cartea de identitate/Pașaportul, Număr de telefon, Adresa de email, Naționalitate, Detalii facturare, Date bancare, Numărul biletului de avion, Numărul rezervării, Prețul biletului, Codul de rezervare, Numărul zborului, Data și locul plecării/întoarcerii, Destinația zborului, Denumire hotel, Număr și tip de asigurare, Detalii asigurător, Adresa IP, Informații cookie, Istoric căutări pe site.

4.2 Pentru scopurile menționate mai sus la punctul 2.2., Pax Adviser colectează și/sau procesează următoarele categorii de date: Nume și Prenume, Număr de telefon, Funcția, Număr de fax, Adresa de email, Adresa, Semnatura.

4.3. De regulă, datele dvs. personale vor fi furnizate direct de dvs. sau de reprezentanții persoanei juridice cu care dvs. aveți relații de muncă/colaborare. În cazul în care furnizați datele cu caracter personal ale angajaților/reprezentanților dvs. către Pax Adviser, asigurați-vă că îi informați corespunzător cu privire la această Politică.

 

5. Principii generale privind prelucrarea informațiilor privind persoanele vizate

Cu privire la prelucrările datelor personale pe care le efectuează, Pax Adviser va respecta principiile de mai jos:

5.1 Procesarea corectă, legală și transparentă

Datele dvs. personale:

(i) vor fi procesate în mod legal, echitabil și corect față de dvs.;

(ii) vor fi obținute numai în scopurile determinate, legitime, specificate și relevante pentru îndeplinirea necesităților operaționale și nu vor fi procesate în continuare de nicio manieră incompatibilă cu respectivul scop sau respectivele scopuri;

(iii) vor fi procesate într-o manieră transparentă.

5.2 Proporționalitatea și minimizarea procesării

Datele dvs. personale:

(i) vor fi corespunzătoare, relevante și nu vor fi procesate în exces raportat la scopul sau scopurile pentru care sunt procesate;

(ii) nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar în ceea ce privește respectivul scop sau respectivele scopuri;

(iii) sunt relevante și strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate.

5.3 Integritatea și confidențialitatea datelor personale

Datele dvs. personale vor fi corecte și, dacă este cazul, vor fi păstrate actualizate. Prelucrarea datelor personale va fi facută în cele mai proprii condiții de siguranță, care includ ”protecția împotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare”.

5.4 Exactitatea datelor personale

Pax Adviser va lua toate măsurile pentru a asigura validitatea datelor, iar cele dovedite inexacte vor fi actualizate rapid sau șterse.

5.5 Limitarea stocarii

Datele personale vor fi păstrate fix atâta timp cât sunt necesare pentru prelucrarea asumată, iar perioadele mai lungi de stocare a datelor personale sunt doar excepții asociate cu prevederile legale.

5.6 Protecția datelor personale

Datele personale vor fi supuse măsurilor adecvate tehnice și organizaționale necesare în mod rezonabil pentru protecția acestora împotriva distrugerii, pierderii, modificării, accesului sau altei procesări neautorizate sau accidentale.

5.7 Siguranța procesării datelor

Pax Adviser va întreprinde măsurile referitoare la siguranța procesării datelor și, în consecință, va stabili propria sa politică internă pentru siguranța procesării datelor cu caracter personal.

 

6. Persoanele împuternicite cu prelucrarea datelor personale

6.1. Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal putem utiliza persoane împuternicite în acest scop, precum furnizori de soluții IT, soluții de contabilitate, soluții de management al afacerii. Pax Adviser va încheia contracte pentru prelucrarea datelor cu caracter personal cu toate persoanele împuternicite cu prelucrarea datelor personale în acord deplin cu normele legale în vigoare.

 

7. Destinatarii datelor cu caracter personal

7.1. De regulă, Pax Adviser nu va furniza (prin vânzare sau închiriere) către terți datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, Pax Adviser va transmite informațiile către terți, când acest lucru este necesar în scopul prelucrării datelor, cum ar fi următoarele cazuri:

(i) Datele cu caracter personal necesare procesării rambursarilor de către furnizorii serviciilor de călătorie vor fi transferate companiilor terțe, pentru ca cererile de rambursare să fie procesate.

(ii) Este posibil să lucrăm cu parteneri de afaceri care oferă servicii de contabilitate, juridice, expertiză de specialitate. Datele transmise partenerilor noștri de afaceri sunt limitate la datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea serviciilor și recuperarea sumelor, respectiv pentru obținerea de despăgubiri.

(iii) Este posibil să divulgăm date cu caracter personal instituțiilor care aplică legea, în măsura în care acest lucru este solicitat prin lege.

(iv) De asemenea, în anumite situații specifice, când colectăm datele dvs. cu caracter personal, este posibil să îți cerem consimțământul pentru transmiterea respectivelor date către terți. În acest caz, te vom informa cu privire la o astfel de prelucrare și nu vom efectua transmiterea datelor înainte de a obține consimțământul tău.

 

8. Drepturile persoanelor vizate

8.1 Conform GDPR, persoanele vizate au următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal, respectiv: dreptul de a ne solicita informații privind prelucrarea datelor dvs., accesul la date, rectificarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”), dreptul de a obține restricționarea procesării, de a se opune prelucrării datelor, de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, precum și, în anumite circumstanțe, dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu prevederile Art. 12-22 din GDPR.

8.2 Dacă persoanele vizate au acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor personale, acestea au dreptul de a retrage acest consimțământ în orice moment, ceea ce nu va afecta legalitatea prelucrării de dinainte de retragerea consimțământului.

8.3 Persoanele vizate au, de asemenea, dreptul să depună o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (DPA) dacă apreciază că nu s-au respectat prevederile GDPR cu privire la datele cu caracter personal.

 

9. Datele de contact ale Operatorului

În cazul în care aveți solicitări cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate de Pax Adviser în calitate de Operator de date personale, ne puteți contacta la adresa de e-mail: office@paxadviser.com.

 

10. Procedura de soluționare a cererilor persoanelor vizate

10.1 Pax Adviser are obligația să comunice petentului răspunsul la cererea adresată conform prevederilor de mai sus în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii. Acest termen poate fi prelungit motivat de către Pax Adviser cu cel mult 15 zile calendaristice dacă Pax Adviser are de rezolvat mai multe cereri și/sau solicitarea este complexă.

10.2 Pax Adviser va transmite persoanei vizate răspunsul la cererea de mai sus prin e-mail.

 

11. Actualizarea Politicii

11.1 Pax Adviser verifică periodic dacă această Politică este corectă și completă în ceea ce privește informația care trebuie acoperită și va actualiza această Politică și o va publica aici în forma actualizată, iar aceasta va înlocui versiunea actuală.

 

Ultima actualizare, 22 iulie 2021.